video marketing

9 เทรนด์วิดีโอมาร์เก็ตติ้งปี 2021

เว็บไซต์ Social Media Today อ้างอิงข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อมูลจาก Statista.com เพื่อนำมาสรุปเทรนด์การทำ Video Marketing สำหรับปี 2021 ดังนี้ 99% ของนักการตลาดยืนยันว่าวิดีโอยังคงเป็นสื่อหลักที่เลือกใช้ในแผนการตลาดในปีนี้และอนาคตในปี 2021 ผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมี app ที่เกี่ยวกับ video streaming โดยเฉลี่ยประมาณ 9.5 app ต่อคนต่อเครื่องShort-form video แบบ TikTok และ...

พฤติกรรมการดูวิดีโอเพิ่มขึ้นจากช่วง Covid-19

จากการทำแบบสอบถามกับผู้บริโภคมากกว่า 1,000 คน ทาง Perksy สรุปพฤติกรรมการดู content ประเภทวิดีโอที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคจากช่วงเหตุการณ์ covid19 75% ของคนที่ตอบแบบสอบถามระบุว่าดู Netflix เพิ่มมากขึ้น73% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า engage กับ content เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และ Millennials 62% ดูหนังมากขึ้น59% ดูทีวีและ streaming เพิ่มมากขึ้น53%...

รวมขนาด Facebook video ads ที่แนะนำ รับปี 2020

December 21, 2019 Facebook video marketing 1 Comment

ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ใช้งานในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างมากที่การทำ video marketing บน Facebook ต้องเป็น mobile-first โดยที่ทาง Facebook เองแนะนำให้อัพโหลดวิดีโอในสัดส่วน square (1:1) หรือแบบ vertical (4:5, 2:3 และ 9:16) เพื่อให้เวลาแสดงใน feed แล้ว ดูดีทั้งบน mobile และ desktop รวมถึงยังแนะนำให้มีความยาวของวิดีโอไม่เกิน 15 วินาที...

ข้อมูลการทำ video marketing สำหรับแบรนด์

ทาง Social Media Today ได้จัดทำ Infographic สรุปข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการใช้วิดีโอในการทำ digital marketing ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลากหลายผลสำรวจและบทความ เพื่อนักการตลาดสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนและประกอบการตัดสินใจในการทำ video marketing ในปี 2020 นี้ อิทธิพลที่วิดีโอมีต่อผู้บริโภค 76% ของผู้บริโภคระบุว่าพวกเขาเคยซื้อสินค้าและบริการหลังจากดูวิดีโอเกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น ๆ90% ระบุว่าวิดีโอช่วยพวกเขาตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ64% ระบุว่าการได้ดูวิดีโอจะมีโอกาสที่จะซื้อมากกว่าที่ไม่ได้ดู84% ของเจน millennials ระบุว่าพวกเขาจะซื้อสินค้าตามเมื่อดูวิดีโอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ที่มีคนที่ไม่รู้จัก (stranger)...

Photo by Banter Snaps

วัด performance วิดีโอของ Facebook page ด้วย Distribution Scores

November 29, 2019 Facebook video marketing 0 Comments

Facebook เปิดตัวค่าใหม่ในการวัด performance ของวิดีโอในเพจ ที่เรียกว่า “Distribution Score” ยิ่งวิดีโอไหนได้คะแนนดี วิดีโอนั้นจะยิ่งถูกนำเสนอแบบ organic ใน Facebook newsfeed ต่อไป วิธีการเปรียบเทียบวัด performance Distribution Scores จะวัด performance เฉพาะกับวิดีโอที่อยู่ในเพจเดียวกัน (***จะไม่ได้นำวิดีโอของเราไปวัดกับวิดีโอของเพจอื่น ๆ แต่อย่างใด) โดยจะวัดค่าตามช่วงเวลาเจาะจงหลังจากวิดีโอนั้นๆ ถูก publish ใน...

Video Marketing

12 ข้อมูลควรรู้ก่อนผลิตวิดีโอสำหรับ digital marketing

September 28, 2019 video marketing 0 Comments

รวบรวมข้อมูลโดย rawshorts.com: 12 เรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนผลิตวิดีโอเพื่อใช้ในแผนการตลาดดิจิตอล ในปี 2020 82% ของ traffic ใน Internet ทั่วโลกจะเป็นวิดีโอ นั้นหมายความว่าทุกคนพร้อมใจกันผลิตวิดีโอและกลุ่มเป้าหมายนิยมชมเนื้อหาประเภทวิดีโอที่สุด45% ของคนที่ใช้งาน Internet รับชมวิดีโอบน Facebook หรือ YouTube มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์90% ของผู้ชมวิดีโอระบุว่า วิดีโอของสินค้า (product video) มีส่วนทำให้ช่วยตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นการใช้วิดีโอใน email...

Research: ผู้บริโภค 76% ระบุว่าพวกเขาซื้อสินค้าและบริการหลังจากดูวิดีโอ

Research โดย Brightcove นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและอิทธิพลที่วิดีโอการตลาดมีต่อพวกเขาในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆโดยเฉพาะกลุ่ม Millennial (อายุระหว่าง 18 – 34 ปี) ซึ่งแบบสอบถามนี้ทำขึ้นเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมากับกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่จำนวน 4,000 คน ผู้บริโภคทั้งหมด จากกลุ่มตัวอย่าง 76% ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการหลังจากรับชมวิดีโอ 45% อยาก engage กับวิดีโอมากกว่าเนื้อหาในรูปแบบอื่น 36% เลือกจะรับข้อมูลการตลาดในรูปแบบวิดีโอมากกว่ารูปแบบอื่นๆ 53% เริ่ม engage กับ brand...