video marketing

Photo by Banter Snaps

วัด performance วิดีโอของ Facebook page ด้วย Distribution Scores

November 29, 2019 Facebook video marketing 0 Comments

Facebook เปิดตัวค่าใหม่ในการวัด performance ของวิดีโอในเพจ ที่เรียกว่า “Distribution Score” ยิ่งวิดีโอไหนได้คะแนนดี วิดีโอนั้นจะยิ่งถูกนำเสนอแบบ organic ใน Facebook newsfeed ต่อไป วิธีการเปรียบเทียบวัด performance Distribution Scores จะวัด performance เฉพาะกับวิดีโอที่อยู่ในเพจเดียวกัน (***จะไม่ได้นำวิดีโอของเราไปวัดกับวิดีโอของเพจอื่น ๆ แต่อย่างใด) โดยจะวัดค่าตามช่วงเวลาเจาะจงหลังจากวิดีโอนั้นๆ ถูก publish ใน...

Video Marketing

12 ข้อมูลควรรู้ก่อนผลิตวิดีโอสำหรับ digital marketing

September 28, 2019 video marketing 0 Comments

รวบรวมข้อมูลโดย rawshorts.com: 12 เรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนผลิตวิดีโอเพื่อใช้ในแผนการตลาดดิจิตอล ในปี 2020 82% ของ traffic ใน Internet ทั่วโลกจะเป็นวิดีโอ นั้นหมายความว่าทุกคนพร้อมใจกันผลิตวิดีโอและกลุ่มเป้าหมายนิยมชมเนื้อหาประเภทวิดีโอที่สุด45% ของคนที่ใช้งาน Internet รับชมวิดีโอบน Facebook หรือ YouTube มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์90% ของผู้ชมวิดีโอระบุว่า วิดีโอของสินค้า (product video) มีส่วนทำให้ช่วยตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นการใช้วิดีโอใน email...

Research: ผู้บริโภค 76% ระบุว่าพวกเขาซื้อสินค้าและบริการหลังจากดูวิดีโอ

Research โดย Brightcove นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและอิทธิพลที่วิดีโอการตลาดมีต่อพวกเขาในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่างๆโดยเฉพาะกลุ่ม Millennial (อายุระหว่าง 18 – 34 ปี) ซึ่งแบบสอบถามนี้ทำขึ้นเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมากับกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่จำนวน 4,000 คน ผู้บริโภคทั้งหมด จากกลุ่มตัวอย่าง 76% ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการหลังจากรับชมวิดีโอ 45% อยาก engage กับวิดีโอมากกว่าเนื้อหาในรูปแบบอื่น 36% เลือกจะรับข้อมูลการตลาดในรูปแบบวิดีโอมากกว่ารูปแบบอื่นๆ 53% เริ่ม engage กับ brand...