website

5 เรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมก่อนทำเว็บไซต์

October 12, 2019 Consultancy website 0 Comments

ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์ใหม่เพื่อใช้แทนตัวเดิมที่เริ่มล้าสมัยแล้วหรือเป็นการทำใหม่ตั้งแต่ต้น ก่อนจะเริ่มขั้นตอนการออกแบบมีเรื่องสำคัญที่ต้องเตรียมครับเพื่อให้การทำเว็บไซต์ใหม่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจของเรา มาดูกันว่า 5 เรื่องสำคัญที่เราต้องเตรียมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์มีอะไรบ้าง อ่านเพิ่มเติมได้จากบทความที่ The Flight 19 Agency เขียนให้กับ Creative Talk ตาม link ด้านล่างนี้ https://creativetalklive.com/prepare-for-create-a-website/

User Data Privacy

สรุปสิ่งที่แบรนด์ควรเตรียมสำหรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

จากข่าวที่ออกมาอ้างอิงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลผู้บริโภคทางช่องทางดิจิตอลโดยตรง มีผลบังคับใช้วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นั่นคือ พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยขอสรุปสาระสำคัญดังนี้ มีเวลาให้เตรียมตัว 1 ปี - ในส่วนการคุ้มครองข้อมูล ให้เวลาผู้ควบคุมข้อมูลเตรียมระบบให้พร้อมแล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันประกาศ เท่ากับจะมีผลจริง ๆ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563“ข้อมูลส่วนบุคคล”...

รางวัลสุดยอดเว็บไซด์ของโลกปี 2017

January 24, 2018 Awards website 0 Comments

เป็นประจำทุกปี TheFWA.com เจ้าภาพประกวดรางวัลเว็บไซด์ทั่วโลกประกาศรางวัล FWA Site Of The Year 2017 คัดเลือกมาจาก Site Of The Day จำนวน 365 งาน และ Site Of The Month จำนวน12 งาน ตัดสินโดยกรรมการในวงการ digital agency/production และ web...