social crisis management

Case Study: การแก้เกมส์ดราม่าบน social ของโก๋แก่

เรื่องเริ่มต้นจากที่มีการส่งคลิปวิดีโอต่อๆกัน Line เป็นคลิปที่ผู้บริโภคพบว่าโก๋แก่รสวาซาบิที่เทออกจากถุงมีหนอนมีชีวิตปนเปื้อนกับสินค้า https://www.youtube.com/watch?v=jx6L4G6D1MQ ซึ่งภายหลังทางโก๋แก่ทราบเรื่องและติดต่อเจ้าของคลิปเพื่อขอตัวอย่างสินค้าและหนอนเพื่อมาตรวจสอบ แต่เจ้าของคลิปแจ้งว่าไม่ได้เก็บตัวอย่างไว้และไม่ได้ให้ความร่วมมือเพิ่มเติม แทนที่โก๋แก่จะแถลงการณ์เป็นจดหมายแห้งๆยืนยันความมั่นใจในการผลิตว่าไม่สามารถมีหนอนเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ได้ แต่โก๋แก่ทำมากกว่านั้น และทำออกมาได้น่าสนใจด้วย ทางโก๋แก่เชิญนักวิชาการด้านกีฏวิทยามาทำการวิเคราะห์คลิปดังกล่าวและอธิบายออกมาแบบเข้าใจได้ง่ายมากๆ เท่านั้นยังไม่พอ โก๋แก่ยังส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักข่าวต่างๆเพื่อทำ PR สู่วงกว้างต่อไป [caption id="attachment_1913" align="alignnone" width="1252"] PR by Koh Kae[/caption] ถือว่าเป็น case study การทำ social crisis...