video retention

ข้อมูลยืนยันว่า Facebook เหมาะกับ video สั้นๆเท่านั้น

November 4, 2018 Consultancy Facebook 2 Comments

ตามที่เคยนำเสนอไปแล้วว่าความยาวของวิดีโอที่เหมาะสมบน Facebook ไม่ควรเกิน 2 นาที ยิ่งสั้นกว่านั้นได้เท่าไหร่ยิ่งดี ล่าสุดมีข้อมูลจาก Social Media Examiner ออกมายืนยันอีกเสียงว่าหลังจากวิเคราะห์ข้อมูล audience retention ของวิดีโอที่นำเสนอในเพจ พบว่ายิ่งวิดีโอยาวมากขึ้นเท่าไหร่ retention rate ก็ต่ำลงเท่านั้น Video Retention คืออะไร Video Retention คือการวัดค่าสัดส่วนของคนที่ดูวิดีโอตามความยาวของวิดีโอนั้นๆ ตัวอย่างเช่น หากมี 1,000 view มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ดูวิดีโอต่อในแต่ละช่วงเวลาของวิดีโอ...